Almega Utbildningsföretagen

Vi är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling.

Ny bok:
Miljonprogram för kunskap

— författad av Nima Sanandaji

Branschföreträdare

Annicka Flovin

Rektor & utbildningsansvarig, Poppius Journalistskola & Poppius Utbildning AB

Vad är din personliga drivkraft som ledare i ett utbildningsföretag? Att det är så utvecklande och roligt. Jag får lära mig nya saker hela tiden och tvingas utmana invanda tankemönster. Det är också spännande att möta människor som kommer från olika håll och branscher. Kan du ge ett exempel på hur ditt företag gör skillnad […]

Jan Larsson, VD YrkesAkademin

VD, YrkesAkademin

Vad är din personliga drivkraft som ledare i ett utbildningsföretag? Glädjen över att se hur kursdeltagare växer som människor. De lär sig inte bara nya saker i våra kurser, utan får tillbaka självkänsla, hopp och drömmar när de kommer in på en kurs som de vet kan ge dem jobb och karriär. Det finns ingenting […]

Ola Johnsson

Co-founder, Speakers&Friends

Vad är din personliga drivkraft som ledare i ett utbildningsföretag? Vi har inga färdiga paketlösningar utan anpassar hela tiden lösningar med utgångspunkt från våra kunders behov av kompetensutveckling. Detta driver oss att ständigt komponera nya upplägg, hitta nya perspektiv och aktuella ämnen. Vi måste ständigt utveckla oss själva för att kunna hjälpa våra kunder på […]

Tobias Karlström, VD Medlearn 

,

Vad är din personliga drivkraft som ledare i ett utbildningsföretag? Att jobba i utbildningsbranschen innebär att vi varje dag bidrar till att lösa samhällsutmaningar samtidigt som vi utvecklar människor på vägen mot att realisera sin dröm om ett jobb. För mig är det här kärnan i vår verksamhet och min personliga drivkraft, en tydlig samhällsnytta […]

Nyheter

Utbildningsföretagens nya årsrapport djupdyker i SFI-frågan och visar att utbildningsföretag kan bidra till en bättre SFI-utbildning. Enbart 30% av SFI utförs av externa aktörer, och andelen som tillhandahålls av utbildningsföretag sjunker. Detta trots att köerna till SFI redan idag är så långa att många kommuner bryter mot skollagen. Rapporten visar också att den kommunala dominansen inte är problemfri – andelen som godkänns på SFI är oförändrat mycket låg.

Istället bör utbildningsföretag kunna bidra. Den sk Hermods-modellen, som innebär väl genomförd upphandling med fokus på gott resultat – skulle i hela landet leda till 42 500 fler elever som når målen för godkänt. Dessutom skulle 1 miljard sparas och 61 000 fler platser frigöras. Om besparingarna investeras i fler SFI-platser skulle 86 000 fler SFI-platser frigöras totalt.

Läs mer om rapporten här http://www.dagenssamhalle.se/debatt/brister-i-kommunal-sfi-hotar-integrationen-25545

Ladda ned rapporten här: Utbildningsföretagens årsrapport 2016

Utbildningföretagens publikationer

Ladda ned dokument som beskriver utbildningsföretagens verksamhet eller utgör resurser för dess medlemmar.

gettyimages-590303875

Om Utbildningsföretagen

Almega Utbildningsföretagen, är en arbetsgivarorganisation inom Almega Tjänsteförbunden. Almega Utbildningsföretagen bildades under 1996. Verksamheten kretsar kring branschgemensamma frågor samt avtal. Våra medlemsföretag tillhandahåller både offentligt finansierad vuxenutbildning samt personalutbildning. Genom företagens bredd bidrar vi till att stärka Sveriges konkurrenskraft och öka innanförskapet på arbetsmarknaden.

Från ett branschperspektiv söker vi därför skapa goda förutsättningar för verksamheterna att utvecklas. Ur ett samhällspolitiskt perspektiv handlar det om att opinionsbilda för reformer som stärker viljan till kompetensinvesteringar. Dessutom träffas kollektivavtal inom Almega Utbildningsföretagen om löner och allmänna anställningsvillkor med Unionen och Sveriges Ingenjörer. Kollektivavtalen hittar du i Arbetsgivarguiden.

gettyimages-590303875

Kontaktpersoner i Utbildningsföretagen

Anna Romare

Förhandlare
Utbildningsföretagen, Stockholm

Anna arbetar som förhandlare/rådgivare och är avtalsansvarig för Utbildningsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden.

Li Jansson

Branschansvarig
Utbildningsföretagen, Stockholm

Li Jansson är Almegas arbetsmarknadsekonom och ansvarig för branschverksamheten i Utbildningsföretagen.

placeholder-li