Almega Utbildningsföretagen

Vi är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling.

Ny rapport:
Vuxenutbildning - nyckeln till integration

— författad av Nima Sanandaji

Branschföreträdare

Nyheter

Utbildningsföretagens nya rapport Vuxenutbildning – nyckeln till integration tar sin utgångspunkt i det svenska samhällets kanske viktigaste prövning i dagsläget – att klara integrationen i en tid då kunskapssamhället höjer ribban på arbetsmarknaden.

När det gäller utlandsföddas etablering på arbetsmarknaden har Sverige dessutom under längre tid klarat sig sämre än omvärlden. Flera förklaringar till detta finns, men slutsatsen är enkel: Sverige behöver vässa sin integration. I detta ser Utbildningsföretagen en given nyckel till lösningen – vuxenutbildningen.

Läs mer i rapporten som du kan ladda ned här: Vuxenutbildning – nyckeln till integration.

Utbildningsföretagens nya årsrapport djupdyker i SFI-frågan och visar att utbildningsföretag kan bidra till en bättre SFI-utbildning. Enbart 30% av SFI utförs av externa aktörer, och andelen som tillhandahålls av utbildningsföretag sjunker. Detta trots att köerna till SFI redan idag är så långa att många kommuner bryter mot skollagen. Rapporten visar också att den kommunala dominansen inte är problemfri – andelen som godkänns på SFI är oförändrat mycket låg.

Istället bör utbildningsföretag kunna bidra. Den sk Hermods-modellen, som innebär väl genomförd upphandling med fokus på gott resultat – skulle i hela landet leda till 42 500 fler elever som når målen för godkänt. Dessutom skulle 1 miljard sparas och 61 000 fler platser frigöras. Om besparingarna investeras i fler SFI-platser skulle 86 000 fler SFI-platser frigöras totalt.

Läs mer om rapporten här http://www.dagenssamhalle.se/debatt/brister-i-kommunal-sfi-hotar-integrationen-25545

Ladda ned rapporten här: Utbildningsföretagens årsrapport 2016

Utbildningföretagens publikationer

Ladda ned dokument som beskriver utbildningsföretagens verksamhet eller utgör resurser för dess medlemmar.

gettyimages-590303875

Om Utbildningsföretagen

Almega Utbildningsföretagen, är en arbetsgivarorganisation inom Almega Tjänsteförbunden. Almega Utbildningsföretagen bildades under 1996. Verksamheten kretsar kring branschgemensamma frågor samt avtal. Våra medlemsföretag tillhandahåller både offentligt finansierad vuxenutbildning samt personalutbildning. Genom företagens bredd bidrar vi till att stärka Sveriges konkurrenskraft och öka innanförskapet på arbetsmarknaden.

Från ett branschperspektiv söker vi därför skapa goda förutsättningar för verksamheterna att utvecklas. Ur ett samhällspolitiskt perspektiv handlar det om att opinionsbilda för reformer som stärker viljan till kompetensinvesteringar. Dessutom träffas kollektivavtal inom Almega Utbildningsföretagen om löner och allmänna anställningsvillkor med Unionen och Sveriges Ingenjörer. Kollektivavtalen hittar du i Arbetsgivarguiden.

gettyimages-590303875

Kontaktpersoner i Utbildningsföretagen

Anna Romare

Förhandlare
Utbildningsföretagen, Stockholm

Anna arbetar som förhandlare/rådgivare och är avtalsansvarig för Utbildningsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden.

Johan Winsborn

Branschansvarig
Utbildningsföretagen, Stockholm

Johan Winsborn är ansvarig för branschverksamheten i Utbildningsföretagen.

0a17d6c