Medlemsföretag med kvalitetsauktorisation

Medlemsföretag med kvalitetsauktorisation enligt Utbildningsföretagens nya modell (2018)
Hittills har inga medlemsföretag auktoriserats enligt Utbildningsföretagens nya modell.

Medlemsföretag som inkommit med ansökan om kvalitetsauktorisation (2018)
Följande medlemsföretag ansökt om kvalitetsauktorisation enligt Utbildningsföretagens nya modell:

 • ABC Kraften; ansökan inkommen – handläggs
 • Academy; ansökan inkommen – handläggs
 • AlphaCE; ansökan inkommen – handläggs
 • Astrakan Strategisk Utbildning; ansökan inkommen – handläggs
 • Berghs; ansökan inkommen – handläggs
 • Creando Training AB; ansökan inkommen – handläggs
 • Euniq’em; ansökan inkommen – handläggs
 • Expressa Utbildningscenter; ansökan inkommen – handläggs
 • Framfot; ansökan inkommen – handläggs
 • Humanistiskt lärcentrum; ansökan inkommen – handläggs
 • IHM Business School; ansökan inkommen – handläggs
 • Irisgruppen; ansökan inkommen – handläggs
 • Kompetenslaget Norr; ansökan inkommen – handläggs
 • Kompetensutvecklingsinstitutet Sverige; ansökan inkommen – handläggs
 • Kunskapscompaniet Ankaret AB; ansökan inkommen – handläggs
 • Learning Tree; ansökan inkommen – handläggs
 • Lernia; ansökan inkommen – handläggs
 • Medieinstitutet; ansökan inkommen – handläggs
 • Mindset; ansökan inkommen – handläggs
 • Montico; ansökan inkommen – handläggs
 • Motivera; ansökan inkommen – handläggs
 • SIPU; ansökan inkommen – handläggs
 • Svensk uppdragsutbildning; ansökan inkommen – handläggs
 • Trädgårdsakademin; ansökan inkommen – handläggs
 • Wenell Management; ansökan inkommen – handläggs
 • Xpectum; ansökan inkommen – handläggs

 

Nedanstående medlemsföretag har inom ramen för tillsyn också inkommit med ansökan om kvalitetsauktorisation:

 • Astar; ansökan inkommen – handläggs

 

Medlemsföretag med kvalitetsauktorisation enligt SAUF:s modell (tidigare än 2018)
I bifogad matrikel över tidigare medlemmar i SAUF innehar samtliga en kvalitetsauktorisation enligt SAUF:s modell för auktorisation. Denna auktorisation är giltig tills dess att ny auktorisation enligt Utbildningsföretagens nya modell har utfärdats, dock längst till och med 31 december 2018.

I denna tabell framgår de viktigaste skillnaderna mellan de båda auktorisationsmodellerna.

Inom kort kommer vi att publicera en komplett lista över samtliga Utbildningsföretagens medlemmar.

 

 

Kontaktpersoner i Utbildningsföretagen

Anna Romare

Förhandlare
Utbildningsföretagen

Anna arbetar som förhandlare/rådgivare och är avtalsansvarig för Utbildningsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden.

Christer Hammar

Vice styrelseordförande Utbildningsföretagen
AcadeMedia

Christer Hammar är chef för AcadeMedias vuxenutbildning och styrelseordförande i Utbildningsföretagen.

Fredric Skälstad

Branschchef
Utbildningsföretagen

Fredric Skälstad är branschchef för Almega Utbildningsföretagen

Hans-Otto Halvorsen

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Lernia

Hans-Otto Halvorsen är divisionschef på Lernia och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

hans-otto_halvorsen_lernia_200x200

Johan Winsborn

Kvalitets- och auktorisationschef
Utbildningsföretagen

Johan Winsborn är kvalitets- och auktorisationschef på Utbildningsföretagen.

0a17d6c

Jonas Jegers

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
FEI

Jonas Jegers är försäljningschef på FEI och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

unknown

Josef Nagy

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Montico

Josef Nagy är affärsutvecklingschef och vice VD på Montico och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

Katharina Sjögren-Edström

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Astar

Katharina Sjögren-Edström är Affärsområdeschef för Astar inom Thoréngruppen och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-5

Pia Andersson

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Astrakan Strategisk Utbildning

Pia Andersson är VD på Astrakan Strategisk Utbildning och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-4

Pär Lager

Styrelseordförande Utbildningsföretagen
Academy

Pär Lager är styrelseordförande och bland annat Academy och Vinter och styrelseledamot i Plan Sverige, rådgivare, talare och författare. Pär är styrelseordförande i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-2

Tommy Persson

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
IHM Business School

Tommy Persson är affärsområdeschef Yrkeshögskola på IHM och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

tommy_persson