Skillnader mellan SAUF:s och Utbildningsföretagens auktorisationsmodeller

 SAUF:s gamla auktorisationsmodell (2008)Almega Utbildningsföretagens nya modell för kvalitetsauktorisation (2018)
Kompetensbehov. Utbildningsfo?retaget har god kunskap om de kompetensbehov som finns inom de yrken och yrkesroller som man erbjuder utbildningar inom.Nej.Ja.
Relevanta utbildningar. Utbildningsfo?retaget sa?kersta?ller arbetsmarknadsrelevans i sina utbildningar.Nej.Ja.
Struktur. Utbildningsfo?retagets organisation och resurser ger deltagarna fo?rutsa?ttningar att na? sina ma?l med utbildningen.Delvis inom ramen för andra kriterier, men ej uttalat.Ja.
Pedagogik. Utbildningsfo?retagets pedagogik ger deltagarna fo?rutsa?ttningar att na? sina ma?l med utbildningen.Ja.Ja. Kraven har skärpts.
Personell kompetens. Utbildningsfo?retaget sa?kersta?ller att de personer som anlitas i utbildningen fo?r undervisning eller handledning har ra?tt kompetens.Ja.Ja. Kraven har skärpts.
Metodutveckling. Utbildningsfo?retaget arbetar kontinuerligt med och tar ansvar fo?r metodutveckling i utbildningarna.Delvis.Ja. Kraven har skärpts.
Resultatuppfo?ljning. Utbildningsfo?retaget fo?ljer upp och redovisar utbildningarnas resultat.Ja.Ja. Kraven har skärpts.
Systematiskt kvalitetsarbete. Utbildningsfo?retaget har ett va?lfungerande system fo?r kvalitetsarbete.Inte krav men upplysningsvis.Ja.
Villkor för medlemskap SAUF (innan 2018)Villkor för medlemskap i Almega Utbildningsföretagen (från 2018)
Uto?var verksamhet inom utbildningsbranschen med utbildning av vuxna fo?r arbetslivet sedan minst 12 ma?nader.Inget krav på verksamhetens längd.Ja.
Fo?ljer Stadgar fo?r Almega Utbildningsfo?retagen.Ja. Motsvarande.Ja.
Bedriver aktuell verksamhet i juridisk person.Nej. Alla företagsformer tillåtna.Ja.
Visar upp den senaste a?rsredovisningen med revisionsbera?ttelse och i o?vrigt styrker ordnad ekonomi.Delvis.Ja.
Uppvisar rating enligt minst niva? 40 i Creditsafe.Nej.Ja.
Inte har na?gra aktuella a?renden hos Allma?nna reklamationsna?mnden (ARN). Ja.Ja.
Har la?mnat in en sja?lvdeklaration ga?llande Kriterier fo?r kvalitetsauktorisation.Ja. Motsvarande.Ja.
Uppvisar giltig ansvarsfo?rsa?kring.Nej.Ja.
Tilla?mpar minst Utbildningsfo?retagens allma?nna leveransvillkor (Standardavtal).Delvis inom ramen för auktorisationskraven.Ja.
Fo?ljer Utbildningsfo?retagens etiska reglerJa. Motsvarande.Ja.
Sa?kersta?ller att underleveranto?r a?r momsregistrerad, betalar skatter och avgifter, omfattas av underleveranto?rsfo?rsa?kring samt fo?ljer Utbildningsfo?retagens etiska regler.Nej.Ja.
Synliggo?r att det a?r ett medlemsfo?retag i sin marknadsfo?ring och platsannonsering.Ja.Ja.
Årligen redovisar effekten av utbildningarnas genomförande.Nej.Ja.
Genomgår Utbildningsföretagens återkommande granskning och underställer sig tillsyn av Utbildningsföretagens auktorisationsnämnd.Delvis. Extern revisor tillämpades.Ja. Kraven har skärpts.

Kontaktpersoner i Utbildningsföretagen

Anna Romare

Förhandlare
Utbildningsföretagen

Anna arbetar som förhandlare/rådgivare och är avtalsansvarig för Utbildningsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden.

Christer Hammar

Vice styrelseordförande Utbildningsföretagen
AcadeMedia

Christer Hammar är chef för AcadeMedias vuxenutbildning och styrelseordförande i Utbildningsföretagen.

Fredric Skälstad

Branschchef
Utbildningsföretagen

Fredric Skälstad är branschchef för Almega Utbildningsföretagen

Hans-Otto Halvorsen

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Lernia

Hans-Otto Halvorsen är divisionschef på Lernia och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

hans-otto_halvorsen_lernia_200x200

Johan Winsborn

Kvalitets- och auktorisationschef
Utbildningsföretagen

Johan Winsborn är kvalitets- och auktorisationschef på Utbildningsföretagen.

0a17d6c

Jonas Jegers

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
FEI

Jonas Jegers är försäljningschef på FEI och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

unknown

Josef Nagy

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Montico

Josef Nagy är affärsutvecklingschef och vice VD på Montico och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

Katharina Sjögren-Edström

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Astar

Katharina Sjögren-Edström är Affärsområdeschef för Astar inom Thoréngruppen och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-5

Pia Andersson

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Astrakan Strategisk Utbildning

Pia Andersson är VD på Astrakan Strategisk Utbildning och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-4

Pär Lager

Styrelseordförande Utbildningsföretagen
Academy

Pär Lager är styrelseordförande och bland annat Academy och Vinter och styrelseledamot i Plan Sverige, rådgivare, talare och författare. Pär är styrelseordförande i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-2

Tommy Persson

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
IHM Business School

Tommy Persson är affärsområdeschef Yrkeshögskola på IHM och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

tommy_persson