Auktorisation av utbildningsbranschen

Utbildningsföretagen är den enda branschorganisationen som auktoriserar svenska utbildningsföretag. Auktorisationen är en garanti för yrkesskicklighet och god kvalitet inom vuxenutbildningen. Den gör det lättare för utbildningsköpare och deltagare att värdera de tjänster som erbjuds.

Syftet med Utbildningsföretagens auktorisation är i korthet att påverka och höja standarden i branschen. Kunderna vet genom auktorisationen att de företag som de anlitar är seriösa och håller god kvalitet, att man har rutiner för kvalitetssäkring och rutiner för åtgärder i de fall klagomål ändå uppstår.

Den som anlitar tjänster av ett auktoriserat utbildningsföretag har en trygghet i att Utbildningsföretagen har granskat företaget.

Här kan du läsa våra Villkor för medlemskap i Utbildningsföretagen.

Här kan du ladda ned samtliga auktorisationsdokument:
a) Stadgar för Almega Utbildningsföretagen
b) Utbildningsföretagens auktorisationsnämnd
c) Kvalitetskriterier
d) Utbildningsföretagens allmänna leveransvillkor (Standardavtal)
(e) Utbildningsföretagens etiska regler
(f) Effekten av utbildningarnas genomförande
(g) Utbildningsföretagens återkommande granskning
(h) Tillsyn
(i) Kandidatföretag

Ansökningsprocessen
Det ansökande företaget börjar med att fylla i ansökningshandlingar och självdeklaration (se nedan) och samla ihop de bilagor som efterfrågas. Därefter gör Utbildningsföretagens kansli en första bedömning av materialet och tar upp kontakten med företaget.

Om kvalitetsnivån vid denna första granskning bedöms klara auktorisationskraven bokas tid för verksamhetsbesök då Utbildningsföretagens kvalitets- och autkorsationschef gör en granskning av företaget utifrån de inskickade handlingarna.

Efter granskningen förbereder Utbildningsföretagens kansli beslutsunderlag för auktorisationsnämnden att ta ställning till. Efter auktorisationsnämndens sammanträde kommer Utbildningsföretagens styrelse att formellt bifalla eller avslå ansökan enligt nämndens rekommendation.

Ansök om medlemskap i Utbildningsföretagen
Här hittar du de dokument du behöver fylla i för att ansöka om medlemskap i Utbildningsföretagen:
(1) Ansökan om branschmedlemskap
(2) Självdeklaration

Ansökningshandling, självdeklaration samt bilagor skickas till:

Ansökan Utbildningsföretagen
Almega
Box 55545
102 04 Stockholm

Vill du veta mer?
Kontakta Johan Winsborn, kvalitets- och auktorisationschef på Almega Utbildningsföretagen om du vill veta mer om medlemskapet eller behöver stöd att slutföra din ansökan.

 

Kontaktpersoner i Utbildningsföretagen

Anna Romare

Förhandlare
Utbildningsföretagen

Anna arbetar som förhandlare/rådgivare och är avtalsansvarig för Utbildningsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden.

Christer Hammar

Vice styrelseordförande Utbildningsföretagen
AcadeMedia

Christer Hammar är chef för AcadeMedias vuxenutbildning och vice styrelseordförande i Utbildningsföretagen.

namnlost-3

Fredric Skälstad

Branschchef
Utbildningsföretagen

Fredric Skälstad är branschchef för Almega Utbildningsföretagen

Hans-Otto Halvorsen

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Lernia

Hans-Otto Halvorsen är divisionschef på Lernia och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

hans-otto_halvorsen_lernia_200x200

Johan Winsborn

Kvalitets- och auktorisationschef
Utbildningsföretagen

Johan Winsborn är kvalitets- och auktorisationschef på Utbildningsföretagen.

0a17d6c

Jonas Jegers

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
FEI

Jonas Jegers är försäljningschef på FEI och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

unknown

Josef Nagy

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Montico

Josef Nagy är affärsutvecklingschef och vice VD på Montico och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

josef-nagy-2

Katharina Sjögren-Edström

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Astar

Katharina Sjögren-Edström är Affärsområdeschef för Astar inom Thoréngruppen och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-5

Pia Andersson

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
Astrakan Strategisk Utbildning

Pia Andersson är VD på Astrakan Strategisk Utbildning och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-4

Pär Lager

Styrelseordförande Utbildningsföretagen
Academy

Pär Lager är styrelseordförande och bland annat Academy och Vinter och styrelseledamot i Plan Sverige, rådgivare, talare och författare. Pär är styrelseordförande i Utbildningsföretagen.

namnlost-2-2

Tommy Persson

Styrelseledamot Utbildningsföretagen
IHM Business School

Tommy Persson är affärsområdeschef Yrkeshögskola på IHM och styrelseledamot i Utbildningsföretagen.

tommy_persson